DRUŠTVO socijalno_preduzetnistvo
MOGUĆNOSTI RAZVOJA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA

Socijano preduzetništvo ili solidarna ekonomija, u zemljama Evropske unije daleko više je zastupljeno nego u Srbiji. Zvanično, u okviru Evrointegracija Srbije, u procesu pristupanja Uniji Evrope, ni jedno pregovaračko poglavlje ne sadrži Socijalno preduzetništvo kao posebno pitanje kojim bi se trebalo baviti, ali u okviru projekta „Glas zajednice u evropskim integracijama – podsticaj dijaloga organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti oko javnih politika“, učesnici projekta su ovo pitanje iskoristili da sačine Predlog javne politike „Mogućnost razvoja socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou u Srbiji“ koja predstvalja svojevrsni alat svim lokalnim samoupravama koje javno zastupaju ideju razvoja Socijalnog preduzetništva.

Predlog javne politike „Mogućnost razvoja socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou u Srbiji“ predstavlja dokument koji će biti poslat narednih dana svim lokalnim samoupravama na teritorijama Raškog i Rasinskog okruga, sa nadom da će neke od predloženih mera, bilo pojedinačno, bilo u setu, biti i prihvatljive za činioce lokalnih vlasti na ovoj teritoriji i na taj način postane primer dobre prakse ostalim samoupravama u Srbiji. U preporukama u Predlogu javne politike „Mogućnost razvoja socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou u Srbiji“ našao se set mera koje svaka lokalna samouprava u Srbiji može da kreira a to je pre svega određivanje kriterijuma za definisanje scijanih preduzetnika.

U preporukama u Predlogu javne politike „Mogućnost razvoja socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou u Srbiji“ dalje stoji da lokalna samouprava može samostalno da kreira podsticajna finansijska sredstva za razvoj socijalnog preduzetništva, zatim mere i olakšice u poslovanju, socijalne javne nabavke, saradnju na uslugama koje obavljaju javna preduzeća i ustanove, obezbeđivanje prostornih i materijalnih resursa za podršku, davanje preporuka poslovnim subjektima za saradnju sa solidarnim preduzećima u javnom i poslovnom sektoru i pružanje podrške u promociji socijalnog preduzetništva.

About the author

Related Post

Leave a comment

Arhiva
ARHIVA
Izrada sajta i hosting: Hosting - Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com