"U susret poglavlju 27. - Ekološki problemi opštine Varvarin"
Otpadne vode na teritoriji opštine Varvarin

Varvarin je mala i nedovoljno razvijena opština sa relativno skromnim budžetom, tako da nema dovoljno sredstava da reši veliki komunalno-ekološki problem prečišćavanja otpadnih voda.

Celokupna otpadna voda sa teritorije opštine Varvarin izliva se direktno u vodotokove. Recipijenti su Velika Morava kao i manji vodotokovi… seoski potoci, a to će morati da bude promenjeno u narednih nekoliko godina.

 

Velika_Morava_Varvarin

Velika Morava kod Varvarina

 

Trenutno sva otpadna voda iz Varvarina ide, kroz dva kanalizaciona ispusta, u Veliku Moravu. Otpadna voda iz većine seoskih domaćinstava odlazi u Kalenićku reku i druge manje vodotokove na teritoriji opštine.

 

kalenicka-reka

Kalenićka reka

U prethodnoj deceniji bilo je predloga da se na osnovu veličine i fizičko-geografskog položaja naselja izgradi devet  kanalizacionih sistema. Međutim, ova ideja je napuštena, jer nije moguće otpadne vode ispuštati u male vodotoke-potoke, koji u sušnom periodu godine imaju mali proticaj ili presušuju.

Tokom 2017.godine urađeno je pet projekata koji se odnose na izradu separatora za prečišćavanje otpadnih voda na području opštine Varvarin. Radi se o muljnim separatorima, a ukupna vrednost tih projekata, do njihove potpune realizacije je okvirno 3,5 miliona evra. Završen je projekat za separatore za Grad Varvarin, Obrež, Gornji i Donji Katun i Selo Varvarin.

 

vojkan-pavic

Vojkan Pavić – predskednik opštine Varvarin

Opština Varvarin nije u mogućnosti da iz svog budžeta izdvoji  preko 1,5 miliona evra da bi se uradio separator optadnih voda za Grad Varvarin. “To su velika sredstva i zato smo konkurisali kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.” – ističe Vojkan Pavić – predsednik Opštine Varvarin.

 

eu-fondovi

 

Postoje i određene ideje o izgradnji postrojenja za prečišćavanje vode koje bi bilo locirano na levoj obali Zapadne Morave, na lokaciji između Maskara i Varvarina. Otpadne vode do ovog postrojenja bi se dovodile posebnim kanalizacionim sistemom, preko više crpnih stanica i kolektora. Кapacitet postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda trebalo bi da bude 450 m³/dan. Međutim, i ovo rešenje je trenutno u drugom planu jer su za realizaciju ovog projekta potrebna ogromna sredstva. U opštinskoj upravi u Varvarinu razmišljaju i o eventualnom konkurisanju kod nekih od evropskih fondova jer se sada, u procesu pridruživanja Srbije EU, velika pažnja posvećuje zaštiti životne sredine.

 

maskare

 

 

 

Varvarin-projekat

About the author

Related Post

Leave a comment

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com