"U susret poglavlju 27. - Ekološki problemi opštine Varvarin"
Regionalna deponija “Srnje” – uslov za poboljšanje ekološke slike Varvarina

Kao i većina manjih opština u Republici Srbiji i Opština Varvarin ima brojne ekološke izazove. Po nepisanom pravilu, mali budžeti ovih lokalnih zajednica direktno utiču na stanje životne sredine. Opšti je zaključak da se po ovom pitanju malo šta može uraditi bez pomoći države. A nagomilani problem u ovoj oblasti moraju se rešavati. Standardi EU po pitanju očuvanja životne sredine vrlo su strogi i oni su definisani u poglavlju 27. Neophodno je da se u narednom periodu ti problemi rešavaju kako bi se čitava Srbija u dobroj meri približila standardima Evropske unije u očuvanju životne sredine. Iz tog razloga i EU na više načina (predpristupni fondovi, razni projekti, povoljno finansiranje putem kreditiranja…) pomaže realizaciju raznih projekata koji za cilj imaju da se stanje u oblasti očuvanja životne sredine približi standardima EU.

U Opštini Varvarin postoje dva ključna problema u oblasti očuvanja životne sredine:

  • odlaganje otpada i
  • prečišćavanje otpadnih voda.

 

deponija

Deponija kraj Morave

Opštine Varvarin i Ćićevac imaju zajedničku deponiju koja je smeštena pored Velike Morave. To nije sanitarna deponija i kao takva predstavlja opasnost po zagađenje kako reke, tako i okolnog poljoprivrednog zemljišta. Kada dođe do plavljenja (a zadnjih godina su učestala), sve to smeće na kraju završi u reci. U više navrata ekološki inspektor je davao naloge da se ova deponija zatvori jer sama pozicija deponije nije u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. Pored ove deponije na teritoriji opštine Varvarin ima i nekoliko većih divljih deponija (u Bačini, Obrežu i drugim većim selima…).

Rešenje ovog problema nazire se u izgradnji regionalne deponije koja je predviđena na lokaciji u selu Srnje kod Kruševca. Realizacijom ovog projekta predviđeno je da okolne opštine (u odnosu na grad Kruševac) svoj komunalni i čvrsti otpada odlažu na deponiju Srnje.

 

savet-okruga1

Saveta Rasinskog upravnog okruga

 

Krajem marta ove godine na 70. sednici Saveta Rasinskog upravnog okruga članovi Saveta su zaključkom inicirali problematiku i teškoće u odlaganju komunalnog otpada u svim opštinama Rasinskog okruga i pitanje izgradnje regionalne deponije. Trenutno je u toku izrada  studije opravdanosti izgradnje deponije.

 

srnje

Deponija u Srnju

Deponija “Srnje’” smeštena je severno od grada Kruševca na udaljenosti od 6,5km, na tromeđi seoskih naselja Srnje koje je udaljeno 1,4km, Velika Kruševica 1,4km, i Padež na udaljenosti od 1,2km.

Deponija zahvata prirodno formiranu uvalu i pruža se u pravcu sever-jug.

Ukupna površina kompleksa je 37ha, od čega je sama deponija na površini od 20ha.

Na deponiji “Srnje” u Kruševcu dozvoljeno je isključivo odlaganje samo onih vrsta otpadaka koji ne proizvode štetne efekte na životnu sredinu i koji ne predstavljaju izvor opasnosti za životnu sredinu i za zdravlje zaposlenih na deponiji.

 

 

21 mesna zajednica egzistira na području varvarinske opštine. Obrež, Bošnjane, Gornji i Donji Katun, Selo Varvarin, Varvarin Varoš i Maskare su mesne zajednice gde je organizovano sakupljanje otpada na teritoriji Opštine Varvarin (organizovano je preko JKP “Varvarin”). Ovakav vid sakupljanja otpada sprovodi se na oko 60% teritorije opštine a obuhvaćeno je oko 4.000 domaćinstava.

Septembra meseca 2017.godine Opština Varvarin potpisala je ugovor o poslovnoj i tehničkoj saradnji sa Nemačkom razvojnom agencijom – GIZ o realizaciji projekta “Razvoj sistema odvojenog prikupljanja otpada za reciklažu” (Projekat se finansira sredstvima Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj).

 

giz2

Potpisivanje ugovora sa GIZ-om

Realizacijom ovog projekta Opština Varvarin je dobila 700 kanti za komunalni otpad (donirani starim korisnicima usluga JKP “Varvarin”), kontejnere za papir i karton (50 komada) kao i kontejnera za PET ambalažu (40 komada).

Između ostalog, cilj ovog projekta je smanjenje odlaganja otpada na deponije, kako bi se doprinelo zaštiti životne sredine, kao i stvaranje uslova za uvođenje cirkularne ekonomije.

Formiran je reciklažni centar čiji je zadatak da se organizovano prikuplja i pakuje plastični otpad. Kada reciklažni centar bude kompletno završen planirano je upošljavanje nekoliko ljudi, a biće formirana i otkupna cena plastičnog otpada. Predviđeno je da se prikupljeni otpad dalje distribuira  do centara koji dalje prerađuju ovu vrstu otpadnog materijala.

I na kraju da zaključimo: recept za uspešno rešavanje ekoloških problema je intenzivna saradnja u trouglu država, lokalna samouprava, institucije EU. Pored toga, veoma je bitna i edukacija stanovništva kao i permanentno “držanje” ove teme u fokusu medija, naravno, i uz učešće nevladinog sektora koji se bavi ovom problematikom.

 

Varvarin-projekat

About the author

Related Post

Leave a comment

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com