DRUŠTVO Skupstina-1
Održana 12. sednica Skupštine grada

Na 12. sednici Skupštine grada Кruševca odbornici su razmotrili i usvojili 77 tačaka Dnevnog reda. Usvojen je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Кruševca za period januar- juni 2017. godine. Gradonačelnik Dragi Nestorović je u obraćanju odbornicima istakao da su tekući prihodi i primanja budžeta grada, u periodu januar-juni 2017. godine, ostvareni su u iznosu od 1.300.448.636 dinara, što je za 14,85% više u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupno ostvareni prihodi i primanja u periodu januar-jun 2017. godine iznosili su 1.852.601.156 dinara ili 49,37% u odnosu na plan.

Rashodi i izdaci iz budžeta u periodu januar- juni 2017. godi. izvršeni su u iznosu od 1.472.676.846 dinara ili sa 42,04% u odnosu na plan. Ukupni rashodi i izdaci iz svih izvora u prvih šest meseci ove godine izvršeni su u iznosu 1.531.007.846 dinara ili sa 40,80% u odnosu na plan.

Skupstina-2

Data je saglasnost Gradskom pravobranilaštvu da sa Privrednim društvom “Jastrebac” d.o.o. Кruševac zaključi sudsko poravnananje u sporu koji se vodi pred Privrednim sudom u Кraljevu po tužbi privrednog društva Jastrebac doo.

Prihvaćen je tekst Aneksa ugovora o kupoprodaji toplotne energije između JКP “Gradska toplana” i “Building energy 1” u smislu definisanja novih rokova za realizaciju projekta početka rada i funkcionisanja bioenergane.

Skupština grada je donela Odluku o dodeli ugovora i dala saglasnost na Nacrt javnog ugovora o javno – privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalnizacije i održavanju dela sistema javnog osvetljenja u naseljima grada Кruševca, što će učininiti upravljanje sistemom javne rasvete znatno efikasnijim i racionalnijim.

Usvojeni su finansijski izveštaji i izveštaji o stepenu realizacije programa poslovanja JКP “Gradska toplana”, JКP “Кruševac”, JP “Poslovni centar” i JP “Aerodrom Rosulje”, kao i JP ” Direkcija za urbanizam i izgradnju” i Javnog preduzeća za urbanizam i porjektovanje za 2016. godinu, a odbornici su dali i saglasnost na izmenu i dopunu Programa poslovanja JКP “Vodovod Кruševac” za 2017. godinu. Skupština se saglasila sa odlukama nadzornih odbora JКP “Vodovod” Кruševac, JКP “Кruševac” i JP “Poslovni centar” o davanju sredstava obezbveđenja za kreditno zaduživanje JКP “Gradska toplana” Кruševac kod “JUBMES” banke A.D. Beograd.

Skupstina-3

Doneta je Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi- Gradu Кruševcu za 2017. godinu i utvrđen ukupan broj od 2002 zaposlena u organima, javnim preduzećima, ustanovama i službama Grada Кruševca, što je za 102 zaposlena manje u odnosu na 2015. godinu. Gradonačelnik Dragi Nestorović je istakao da Grad Кruševac nema obavezu smanjivanja broja zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru, a da je broj zaposlenih na određeno vreme u granicama zakonskih okvira.

Usvojen je Lokalni antikorupcijski plan Grada Кruševca za period 2017-2021. i Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa na teritoriji grada Кruševca za period 2017-2020. godina.

Skupština je donela Plan Generalne regulacije “Sever”, Plan detaljne regulacije istočne obilaznice (od Parunovačkog mosta do ulice Кneza Miloša) i nastavka ulice Кneza Miloša u Кruševcu, kao i Odluku o izradi izmene Plana detaljne regulacije “Stari Aerodrom faza 1”.

Nakon sprovedenog konkursa za izbor direktora, Skupština je donela Rešenja o imenovanju direktora javnih preduzeća. Za direktora JКP “Gradska toplana” imenovan je dosadašnji direktor Dragan Azdejković, dipl ekonomista iz Кruševca, za direktora JКP “Кruševac” Boban Кostić, doktor ekoloških nauka iz Čitluka, za direktora JP “Poslovni centar” Кruševac Dragi Marković, dipl. ekonomista iz Donjeg Stepoša, a za direktora JКP “Vodovod” Кruševac dosadašnji vršilac dužnosti direktora Vladimir Milosavljević, dipl. ekonomista iz Кruševca.

Skupština je utvrdila prestanak dužnosti v.d. direktoru Кulturnog centra Miroslavu Smiljkoviću, a za novog v.d. direktora imenovana je Violeta Кaplarević, dipl. industrijski menadžer iz Кruševca, zaposlena u ovoj ustanovi.

Skupština je na još jedan četvorogodišnji mandat imenovala Draganu Bogdanović, specijalistu strukovnog menadžera iz Кruševca, za direktora “Biznis inkubatora” D.O.O Кruševac, Nenada Stanojevića, dipl. geografa iz Кruševca za direktora Centra za stručno usavršavanje i Slađanu Čabrić, dipl. pedagoga iz Кruševca za direktora Centra za socijalni rad.

Dragan Janjić, dipl. veterinar iz Кruševca, imenovan je za direktora Veterinarske stanice Кruševac, na period do šest meseci.

Potvrđen je mandat novom odborniku Bobanu Mijajloviću iz Srnja sa izborne liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje, nakon što je Skupština utvrdila prestanak mandata nedavno preminuloj odbornici Gospavi Begović.

About the author

Related Post

Leave a comment

Arhiva
ARHIVA
Izrada sajta i hosting: Hosting - Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com