Završni ispiti za učenike osmog razreda biće realizovan 21., 22. i 23. juna. Preliminarni rezultati biće objavljeni 25., a konačni 28. juna.