DRUŠTVO sednica-skupstina-ks
ODRŽANA 6. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA

Odbornici Skupštine grada Kruševca na 6.sednici, razmotrili su i usvojili 59 tačaka dnevnog reda.

Skupština je usvojila Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Kruševca za 2020.godinu.

Na inicijativu meštana Belasice usvojena je Odluka o podizanju Spomen ploče palim borcima iz Prvog i Drugog svetskog rata na Domu kulture u Belasici.

Usvojen je Izveštaj o radu javih preduzeća i ustanova za 2020.godinu za I, II, III i IV kvartal i izveštaji o radu i finansijskom poslovanju ustanova čiji je osnivač grada Kruševac.

Skupština je usvojila Odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Saveta za zdravlje tako da se istom pored pitanja propisanih zakonom o pravima pacijenata, proširuju nadležnosti i poslovi iz oblasti Zakona o javnom zdravlju.

Doneta je Odluka o dodeli javnog Ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije za realizaciju i urgentnim održavanjem opštinskih puteva i ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kruševca ponuđaču Tehnogradnja D.O.O. i data saglasnost na tekst ugovora.

Donete su Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Centar 5“ u delu urbanističke zone C i Plan detaljne regulacije „Marko Orlović“ u Kruševcu, kao i više odluka o izradi planova.

Data je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod Kruševac“ da se ovo preduzeće kreditno zaduži u iznosu od 320.000 eura u cilju nabavke opreme i vozila za potrebe obavljanja osnovnih aktivnosti preduzeća na održavanju vodovodne i kanalizacione mreže, kao i za rad postrojenja za preradu vode za piće u Majdevu i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Kruševca.

Doneto je više rešenja iz imovinsko-pravne oblasti.

Usvojen je Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2021.godinu.

Za direktora Centra za socijalni rad u Kruševcu imenovana je Jovana Dunjić, diplomirani pravnik, dosadašnji vršilac dužnosti direktora, na mandatni period od četiri godine.

Za vršioca dužnosti direktora ustanove Apoteka Kruševac imenovana je Ana Čolić, diplomirani menadžer, a za vršioca dužnosti Glavnog urbaniste Aleksandar Cvetković, koji je ovu dužnost obavljao u prethodnom periodu.

Skupština je utvrdila prestanak mandata odborniku Dušanu Šokorcu, a potvrdila mandat Dejanu Petroviću, mašinbravaru iz Vučaka, odborniku sa izborne liste „Aleksandar Vučić-za našu decu“.

Sednica Skupštine grada održana je uz poštovanje preventivnih mera za sprečavanje širenja epidemije COVID-19 koje je predložio Zavod za javno zdravlje Kruševac.

About the author

Related Post

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com