DRUŠTVO
NBS: POJAŠNJENJE MORATORIJUMA NA KREDITE

Sve banke u zemlji dužne su da svoje interne propise u narednih pet dana usklade sa odlukama NBS koje se tiču moratorijuma, odnosno zastoja u otplati kredita.

NBS je juče usvojila odluke kojima se propisuje zastoj u otplati obaveza dužnika, a moratorijum podrazumeva zastoj u otplati koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja. “Banka je dužna da svoje unutrašnje akte uskladi sa odredbama ove odluke u roku od pet dana od dana stupanja na snagu”, navodi se u odluci u kojoj je takođe navedeno da banke ne smeju od dužnika da zahtevaju naknadu bilo kojih troškova koji se odnose na zastoj otplate.

Kako se navodi u odlukama objavljenim u Službenom glasniku, banka je dužna da u sledeća tri dana, fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima ponudi zastoj u otplati obaveza tako što će obaveštenje o ponudi objaviti na svom sajtu, čime se smatra da je ponuda dostavljena svakom dužniku. Ako onaj ko duguje za kredit u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja na sajtu svoje banke ne odbije ponudu, banka će smatrati da je ponudu o moratorijumu na otplatu prihvatio. Kako se navodi, svaka banka može dužnicima ponuditi i druge olakšice u vezi sa otplatom potraživanja.

“Tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije banka ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.” Svojim unutrašnjim aktima svaka banka je dužna da, između ostalog, uredi način kako će komunicirati sa dužnicima na koje se ova odluka odnosi. Takođe, dužnost banaka je da jednom mesečno Narodnoj banci dostavljaju izveštaje o tome kako sprovode ove mere.

About the author

Related Post

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com