Demografska slika opštine Trstenik - "da natalitet bude prioritet" naslovnaTS
ŠTA TRSTENIČANI PREDLAŽU KAKO BI SE POBOLJŠALA DEMOGRAFSKA SLIKA OPŠTINE TRSTENIK

Liga za istraživačko novinarstvo Kruševac, u periodu od 01. septembra do 01. oktobra 2019. godine na teritoriji opštine Trstenik sprovela je anketu (mini istraživanje) o demografskim problemima sa kojima se susreće opština Trstenik. Anketu je sprovela redakcija Kruševac.linka-a na uzorku od 300 ispitanika. 180 ispitanika kontaktirano je telefonom dok je sa 120 ispitanika urađeno anketiranje na terenu.

anketa1

Od 300 anketiranih, 160 je bilo žena a 140 muškaraca, svih starosnih struktura. Najmlađi anketirani imao je 18 godina a najstariji 79 godina.

anketa2

165 anketiranih bilo je iz seoskih sredina, dok je 135 anketiranih bilo iz samog Trstenika.

anketa3

Obrazovna struktura anketiranih je bila sledeća: 112 ispitanika sa osnovnom školom, 135 sa srednjim obrazovanjem, 23 sa višim obrazovanjem i 30 sa visokim stepenom obrazovanja.

anketa4b

REZULTATI ANKETE

Osnovni cilj istraživanja jeste prikupljanje podatka u opštini Trstenik, koji bi ukazali na ključne probleme nataliteta, kao i koji su to najbolji i najefikasniji podsticaji po mišljenju građana, za rešavanje ovog pitanja.

anketa5

anketa6

anketa7

anketa8

anketa9

 

ZAKLJUČAK

Stanovništvo opštine Trstenik svesno je da postoji problem sa natalitetomu Srbiji i u Trsteniku. Ispitanici su saglasni da je država ta koja treba aktivno da radi na ovom polju. Trećina ispitanika smatra da pored države i lokalna vlast u sinergiji sa republičkom vlašću treba da se bavi ovom problematikom. Iako je globalni trend da je natalitet veći tamo gde su i finansijski problemi ljudi veći, glavni problem nataliteta prema stavu građana jeste loša finansijska situacija. Novac predstavlja glavnu kočnicu u porastu nataliteta, istakla je većina anketiranih građana.

Najbolji vidovi materijalnih mera koji bi se mogle preduzeti jesu: naknade zarada, roditeljski i dečiji dodatak. Sa druge strane najbolje nematerijalne mere jesu podsticaji zapošljavanja mladih i različiti fleksibilni vidovi radnog vremena. Međutim, većina građana usaglasila se da su materijlna mera te koje mogu doprineti većim rezultatima.

 

trstenik-baner

About the author

Related Post

Leave a comment

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com