DRUŠTVO dri1
Grad Kruševac dobio nagradu DRI

U hotelu „Zira” u Beogradu održano je predavanje “Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou“. Načelniku Gradske uprave Кruševac Ivanu Anđeliću, tom prilikom je svečano uručeno priznanje koje dodeljuje Državna revizorska institucija (DRI) za postignute dobre rezultate i primer dobre prakse u upravljanju javnim finansijama.

Priznanje je dobilo ukupno 10 lokalnih samouprava, a analizom je obuhvaćeno 119 jedinica lokalnih samouprava.

 

dri2

 

Na osnovu izveštaja o reviziji jedinica lokalnih samouprava koje je objavila Državna revizorska institucija, određeni su kriterijumi za rangiranje jedinica lokalnih samouprava, koji obuhvataju: 1. obim i finansijski uticaj neslaganja (nepravilnosti) utvrđenih tokom redovnih revizija u odnosu na ukupno izvršenje budžeta, 2. vrstu revizorskog mišljenja izraženu nakon obavljene revizije, 3. status angažovanja internih revizora u jedinicama lokalnih samouprava, 4. stepen efikasnosti u ispravljanju grešaka (nepravilnosti) nakon obavljene revizije, 5. stepen izvršenja budžeta u odnosu na plan, 6. Obim mera preduzetih u postupku revizije i 7. potraživanja po osnovu poreza na imovinu u odnosu na prihode od poreza na imovinu.

Revizije imaju preventivnu svrhu i na taj način se omogućava otklanjanje uočenih nepravilnosti.

Rezultati revizije imaju za cilj da subjekt revizije preduzme odgovarajuće mere sa ciljem da se takve greške ne čine u narednom periodu.

Priznanje gradu Кruševcu predstavlja potvrdu ozbiljnog, savesnog, planskog i zakonitog rada, ali i još veću obavezu da se i nadalje transakcije, aktivnosti i odluke koje se odnose na preuzimanje obaveza, vrše u okviru dodeljenih aproprijacija, na osnovu pravnog osnova i validne dokumentacije.

Izrada ovog istraživanja omogućena je kroz projekat Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama koje sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Švajcarske vlade.

About the author

Related Post

Leave a comment

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com