ZDRAVLJE
31. maj 2018 – Svetski dan bez duvanskog dima – “Duvan i bolesti krvnih sudova”

Svake godine 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvana, ističu zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.

Tema Svetskog dana bez duvana 2018. godine je „Duvan i bolesti srca i krvnih sudova”. Kampanja se obeležava pod sloganom „Duvan slama srca”.

Kampanja treba da ukaže na:

  • povezanost između duvana i bolesti srca i krvnih sudova, uključujući i moždani udar, koje su vodeći uzrok smrti na svetu;
  • moguće akcije i mere koje bi ključni činioci – država i javnost, trebalo da preduzmu da bi se smanjio rizik od nastanka srčanih bolesti nastalih zbog upotrebe duvana.

Ovogodišnja tema Svetskog dana bez duvana 2018. je u skladu sa globalnim inicijativama i okolnostima čiji je cilj delovanje na epidemiju duvana i njen uticaj na javno zdravlje, posebno na umiranje i patnju miliona ljudi na svetu.

Kako duvan ugrožava zdravlje srca i krvnih sudova ljudi u svetu?

Duvan je značajan faktor rizika za nastanak koronarne bolesti, moždanog udara i bolesti perifernih krvnih sudova.

Uprkos tome što je poznat uticaj duvana na srce i što postoji više načina da se smanji posledično umiranje i obolevanje, znanje stanovništva o tome da je duvan jedan od vodećih uzroka kardiovaskulatnih bolesti je nedovoljno.

Činjenice o duvanu i kardiovaskularnim bolestima

Zbog kardiovaskularnih bolesti (KVB) umire više ljudi nego od bilo koje druge bolesti u svetu, a 12% smrtnih slučajeva izazvanih kardivaskularnim bolestima nastaje zbog upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu. Duvan je drugi vodeći faktor rizika za kardiovaskularne bolesti, odmah iza povišenog krvnog pritiska. Globalna epidemija duvana usmrti preko sedam miliona ljudi svake godine, a od toga skoro 900.000 nepušača umre zbog izloženosti duvanskom dimu. U svetu ima više od jedne milijarde pušača, od toga skoro 80% živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Ciljevi kampanje Svetskog dana bez duvana 2018. godine

Svetski dan bez duvana 2018. godine ima za cilj da:

  • ukaže na vezu između korišćenja duvanskih proizvoda i srčanih i drugih kardiovaskularnih bolesti;
  • poveća svest u širim slojevima stanovništva o uticaju upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu na kardiovaskularni sistem;
  • pruži mogućnost da se javnost, država i drugi obavežu da će zaštiti ljude od upotrebe duvanskih proizvoda;
  • stimuliše države da jačaju primenu dokazano efikasnih mera kontrole duvana MROWER koje potiču iz Okvirne konvencije o kontroli duvana.

About the author

Related Post

Leave a comment

Arhiva
ARHIVA
Izrada sajta i hosting: Hosting - Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com