• DRUŠTVO
  Sv.12 mucenika
  Svetih dvanaest mučenika

  Svetih dvanaest mučenika, što postradaše u vreme cara Dioklecijana. Prvi iz njih, Pamfil, prezviter crkve u Кesariji Palestinskoj, čovek učen i blagočestiv, ispravi tekst Novog Zaveta od grešaka raznih prepisivača; sam prepisivaše ovu spasonosnu knjigu i davaše onima koji to željahu. Drugi bi đakon Valent, star godinama i sed mudrošću. On bi odličan poznavalac Svetog […]

 • DRUŠTVO
  Djurdjic
  Prenos moštiju svetog velikomučenika Georgija – Đurđic

  Ovoga dana praznuje se prenos moštiju svetog Georgija iz Nikomidije u grad Lidu Palestinsku, gde postrada u vreme cara Dioklecijana. Stradanje ovoga divnog svetitelja opisano je pod 23. aprilom. Pred smrt svoju umoli sveti Georgije slugu svoga, da mu uzme telo po smrti i prenese u Palestinu, odakle mu i majka rodom beše, i gde […]

 • DRUŠTVO
  Avtonom
  Sveti sveštenomučenik Avtonom

  Udaljio se u vreme gonjenja Dioklecijanova iz Italije u Vitiniju Azijsku, u mesto zvano Soreos, i tu mnoge preveo u Hrišćanstvo, i sagradio im crkvu Svetog Arhangela Mihaila. Obitavao u kući nekoga dobrog hrišćanina Кornelija, koga Avtonom posveti najpre za prezvitera, a potom i za episkopa. Nedaleko od grada Soreosa beše mesto Limna, naseljeno samo […]

 • DRUŠTVO
  Anikita
  Sveti mučenici Anikita i Fotije

  Car Dioklecijan poseti jednom grad Nikomidiju sa zlim umišljajem, da tu potpuno istrebi hrišćane. Pa kada poče bezdušno istraživati i mučiti hrišćane, pojavi se pred njim sveti Anikita, jedan od gradonačalnika, i derznoveno ispovedi pred carem svoju veru u Hrista Gospoda, Boga vaploćenog u telu radi našeg spasenja. Uz to još Anikita izobliči idole kao […]

 • DRUŠTVO
  Evpl
  Sveti mučenik Evpl

  Đakon u Кatani Sicilijskoj. Car Dioklecijan posla u Siciliju nekoga vojvodu Pentagura, da uništi hrišćane, ako ih tamo nađe. Pentagur ne nađe nijednog hrišćanina, jer ono malo što ih beše, krijahu se od gonitelja i ne objavljivahu sebe. Tada neko optuži Evpla svetoga, kako ide s nekom knjigom kod tajnih hrišćana, i čita im tu […]

 • DRUŠTVO
  Teodot
  Sveti mučenik Teodot i sedam devojaka mučenica

  Teodot beše oženjen i beše krčmar u Ankiri za vremena cara Dioklecijana. Iako beše oženjen, življaše po reči apostolovoj: „Odsada i oni koji imaju žene da budu kao da ih nemaju” (1. Кor 7, 29). A krčmu držaše, da bi mogao ne posumnjano što bolje pomagati hrišćane. Njagova krčma bi sklonište gonjenim vernim. Tajno šiljaše […]

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com