DRUŠTVO Evstatije
Sveti velikomučenik Evstatije Plakida

Veliki vojskovođa rimski u vreme cara Tita i Trajana. Iako neznabožac, Plakida (tako mu beše ime neznabožačko) beše čovek pravedan i milostiv, sličan kapetanu Кorniliju, koga krsti apostol Petar (Dap 10). Hodeći jednom u lov, on pogna jednog jelena. Božjim Promislom javi se krst svetao među rogovima jelena, i dođe glas Gospodnji Plakidi, koji ovoga upućivaše, da ide svešteniku hrišćanskom i krsti se. Na krštenju on dobi ime Evstatije, njegova žena – Teopistija (Bogoverna), a njihovi sinovi – Agapije i Teopist. Po krštenju Evstatije ode na ono isto mesto, gde se preko jelena javilo otkrovenje, i kleknuvši zablagodari Bogu što ga je priveo istini. U tom mu se opet javi glas Gospodnji i predreče mu stradanje za ime Njagovo, i ukrepi ga. Tada Evstatije tajno napusti Rim sa svojom porodicom s namerom, da se povuče među prost narod, i da u nepoznatoj i skromnoj sredini posluži Bogu. Čim prispe u Egipat, odmah navališe na njega iskušenja. Neki zli varvarin ote mu ženu, a oba sina uhvatiše mu zverovi i odneše. No ubrzo taj varvarin pogibe, a decu mu od zverova spasoše čobani. Evstatije se nastani u nekom selu egipatskom, Vadisis, i tu kao najamnik seoski proživi petnaest godina. Posle toga napadoše varvari na Rimsko carstvo, i car Trajan žaljaše, što mu nema hrabrog vojvode Plakide, koji je, gde god je ratovao, pobedu odnosio. I posla car dva svoja oficira da po celom carstvu traže velikog vojvodu. Po Božjem Promislu ti oficiri, negdašnji drugovi Evstatijevi, dođu u ono selo Vadisis, nađu Evstatija i dovedu ga caru. Evstatije skupi vojsku i pobedi varvare. Na putu natrag za Rim Evstatije pronađe i svoju ženu i oba sina. Кada stiže u Rim, car Trajan beše umro, i car Adrijan beše na prestolu. Кad Adrijan pozva vojvodu Evstatija da prinesu žrtve bogovima, Evstatije mu reče, da je on hrišćanin. Car ga baci na muke zajedno sa ženom i sinovima. No kako im zverovi ne naškodiše ništa, baciše ih u usijanog metalnog vola. Trećeg dana izvadiše njihova tela mrtva, ali od ognja nepovređena. Tako ovaj slavni vojvoda dade i „Ćesaru ćesarevo i Bogu Božje”, i preseli se u večno Carstvo Hrista Boga našega.

About the author

Related Post

Leave a comment

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com