DRUŠTVO grad ks
ODRŽANA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KRUŠEVCA

Održana je 3. sednica Gradskog štaba za vanredne situacije. Sednicom je predsedavala gradonačelnik Jasmina Palurović.

Na sednici su doneti sledeći zaključci:

– Usvaja se zapisnik sa Druge redovne sednice Gradskog štaba za vanredne situacije u 2018.godini.

– Nalaže se Odeljenju za poslove odbrane i vanredne situacije da u saradnji sa Službom mesnih zajednica donese pojedinačna rešenja za poverenike i zamenike poverenika civilne zaštite po mesnim zajednicama.

– Usvaja se izveštaj o kapacitetima i mogućnostima Crvenog Krsta Kruševac i prihvata se predlog za uspešnije delovanje Crvenog Krsta Kruševac u izvršavanju poverenih zadataka zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

– Obavezuju se Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko pravne poslove Gradske uprave Kruševac, JP „Poslovni centar“-Kruševac, i „Crveni Krst“-Kruševac da nastave sa pronalaženjem odgovarajućeg magacinskog prostora, za smeštaj opreme i robe GO Crvenog krsta Kruševac.

– Prihvata se izveštaj zaštite od elementarnih nepogoda i nesreća na stepen ugroženosti kulturnog nasleđa, objekata i ustanova obrazovanja, i obavezuje se Odeljenje društvenih delatnosti da nastavi sa aktivnostima oko izrade planskih dokumenata vezanih za zaštitu od požara i spasavanje. Iste aktivnosti usaglasiti sa Odeljenjem za poslove odbrane i vanredne situacije i Sektorom za vanredne situacije-Odeljenje u Kruševcu. Napraviti sublimirani izveštaj sa konkretnim podacima ustanova i škola koje imaju izvrađen plan zaštite od požara. Preko nadležnog Odeljenja društvenih delatnosti predvideti sredstva za izradu planova zaštite od požara u finansijskim planovima Ustanova kulture i obrazovanja za 2019. godinu.

– Obavezuje se JKP „Vodovod-Kruševac“ da počne sa radovima na saniranju javnih česmi koje nisu na regionalnom vodovodu „Ćelije“ u okviru planiranih i obezbeđenih sredstava.

About the author

Related Post

Leave a comment

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com