DRUŠTVO biracki-spisak
Uvid u birački spisak – obaveštenje

Pa osnovu Odluke o raspisivanju predsedničkih izbora za izbor predsednika Republike Srbije koji će se održati 02. aprila 2017.godine, shodno čl. 14 Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku (”Sl.glasnik RS” br.104/09 i 99/11) i Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (”Sl.glasnik RS” br.15/2012 ), Gradska uprava Grada Kruševca daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se građani grada Kruševca koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Kruševca i interno raseljena lica sa Kosova i Metohije koja su prijavila boravište na teritoriji grada Kruševca, da mogu vršiti uvid , podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u Jedinstvenom biračkom spisku -delu biračkog spiska koji se vodi za područje grada Kruševca.
Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa Zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani uz prilaganje ovlašćenja i dokaza.

Građani mogu, najkasnije 5 (pet) dana pre zaključenja biračkog spiska ,odnosno do 11.03.2017.godine, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da đe na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja). Po ovom zahtevu rešenje donosi opštinska odnosno gradska uprava na čijoj teritoriji birač ima boravište u zemlji (izabrano mesto glasanja).
Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu, a zahtev se podnosi  neposredno opštinskoj, odnosno gradskoj upravi ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva RS u inostranstvu najkasnije 5 (pet) dana pre zaključenja biračkog spiska, odnosno do 11.03.2017.godine. Po ovom zahtevu rešenje donosi opštinska odnosno gradska uprava po mestu prebivališta birača u zemlji.
Nakon donošenja Odluke o raspisivanju izbora u birački spisak pravo upisa imaju i maloletna lica koja biračko pravo stiču do 02.aprila 2017.godine, na dan održavanja izbora.

Uvid u Jedinstveni birački spisak – deo biračkog spiska koji se vodi za područje grada Kruševca može se izvršiti neposredno u zgradi Gradske uprave grada Kruševca, ul. Gazimestanska br.1, u kancelariji br.27, svakog radnog dana od 08.00-20.00 časova.

Uvid u Jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (www.mduls.gov.rs) unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Svaka promena u biračkom spisku zasniva se na donošenju odgovarajućeg rešenja.Rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku donosi Gradska uprava grada Kruševca do 17.marta 2016.godine u 24.00 časa, kada se birački spisak zakljčuje.

Od 18. marta 2017.godine do 29. marta 2017.godine u 24.00 časa, rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku vrši Ministarstvo državne uprave i lokalie samouprave, a zahtevi za vršenje ovih promena podnose se Ministarstvu ili Gradskoj upravi grada Kruševca.

About the author

Related Post

Leave a comment

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com