DRUŠTVO Jovan Kasian
Sveti prepodobni Jovan Кasian

Ovaj veliki duhovnik rodio se u Rimu od roditelja slavnih. U mladosti izuči sve nauke svetske, naročito filosofiju i astronomiju. Potom se sav predade izučavanju Svetoga Pisma. Prostirući se od dobra na bolje i želeći sve viši stepen savršenstva, Кasian ode iz Rima u Carigrad, da lično čuje i vidi svetog Jovana Zlatousta. Zlatoust ga pouči i posveti za đakona. Кoristivši se mnogo mudrim Zlatoustom, Кasian se uputi dalje na Istok, da se još više nauči i usavrši. Najviše se zadržao u Misiru, u Nitriji, među čuvenim duhovnim atletima, od kojih se naučio vežbanju u svakoj dobrodetelji. Napokon se vrati opet na Zapad, i nastani se u gradu Marselju. Tu osnova dva manastira, jedan muški i jedan ženski. Na molbu monaha napisa Кasian više spisa, od kojih je naročito koristan za ljubitelje duhovnog života: „Osam knjiga o borbi protiv osam glavnih strasti”. Vrlo mu je važan spis protiv jeretika Nestorija. Ovaj spis napisa Кasian na molbu arhiđakona Lava. Posluži verno Gospodu i obogati mnoge mudrošću pa se preseli u večni život 435. godine. Mošti svetog Кasiana i danas počivaju u Marselju.

About the author

Related Post

Arhiva
ARHIVA
Izrada sajta i hosting: Hosting - Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com