DRUŠTVO nora
Osnovana grupacija Odbrambena industrija Srbije

Vlada Srbije osnovala je grupaciju Odbrambena industrija Srbije, koju čine proizvođači naoružanja i vojne opreme čiji je većinski osnovni kapital državni ili društveni.

Grupacija počinje da radi u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe o grupaciji Odbrambena industrija Srbije, a cilj njenog formiranja je ostvarivanje strateških interesa Republike Srbije u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Uredba je objavljena u Službenom glasniku 31. decembra 2019. godine, a stupa na snagu osmog dana od objavljivanja.

Kako se navodi u uredbi, ukupan udeo državnog ili društvenog kapitala kod proizvođača ne može biti manji od 51 odsto, a grupaciju čine pravna lica koja su nosioci odbrambenih i bazičnih tehnologija i koji imaju status proizvođača naoružanja i vojne opreme.

Precizirano je da je državni kapital, u skladu sa Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, kapital Republike Srbije, organa i organizacija i javnih preduzeća koje je osnovala Republika Srbija.

Pravna lica, nosioci odbrambenih tehnologija članovi Grupacije su: Kompanija “Prva iskra – namenska proizvodnja” a. d. Barič, preduzeće “Milan Blagojević – namenska” a. d. Lučani, “Prvi partizan” a. d. Užice, “Zastava oružje” a. d. Kragujevac, kompanija “Sloboda” a. d. Čačak, holding korporacija “Krušik” a. d. Valjevo.

Članovi grupacije su i “Prva petoletka namenska” a. d. Trstenik, “Teleoptik žiroskopi” d. o. o. Zemun, korporacija “Trajal” a. d. Kruševac, holding kompanija pamučni kombinat “Jumko” a. d. Vranje, “Zastava Tervo” d. o. o. Kragujevac, “FAP korporacija” a. d. Priboj, “Utva avio industrija” d. o. o. Pančevo, “Borbeni složeni sistemi” d. o. o. Beograd i “Belom” d. o. o. Beograd.

Nosioci bazičnih tehnologija i članovi Grupacije su “PPT TMO” a. d. Trstenik, “Zastava Kovačnica” a. d. Kragujevac, “Kovački centar” d. o. o. Valjevo i “Corun Holding” d. o. o. Užice.

Spisak pravnih lica, nosioca odbrambenih tehnologija i nosioca bazičnih tehnologija, instituta, javnih preduzeća i drugih pravnih lica koja su članovi grupacije sastavni je deo Uredbe o grupaciji Odbrambena industrija Srbije.

Grupaciji mogu pripadati i drugi proizvođači naoružanja i vojne opreme koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom i kod kojih se utvrdi strateški interes u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme.

Vlada, kako se navodi u Uredbi, obrazuje Savet za odbrambenu industriju koji upravlja grupacijom, a koji čine predsednik Saveta, četiri potpredsednika Saveta i ostali članovi Saveta.

Ostali članovi Saveta su predsednici nadzornih odbora u pravnim licima koja pripadaju grupaciji.

Predsednik Saveta vodi i usmerava Savet, stara se o jedinstvu odbrambenog, privrednog, spoljnotrgovinskog i finansijskog delovanja grupacije, usklađuje rad članova Saveta, predstavlja Savet i vodi sednice Saveta koje se sazivaju dva puta godišnje i to do 31. marta, a nakon usvajanja planova poslovanja za tekuću godinu i do 31. avgusta, a nakon usvajanja finansijskih izveštaja za prethodnu godinu.

Predsednik Saveta može ostalim članovima Saveta davati uputstva i posebna zaduženja, shodno programu i politici Vlade u oblasti proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme.

Vlada rešenjem imenuje i razrešava članove Saveta, na predlog ministarstva nadležnog za poslove odbrane.

Strateški interes Republike Srbije ima prioritet u ostvarivanju poslovnog odnosa i povezivanju članova grupacije.

Savet u saradnji sa Ministarstvom sprovodi aktivnosti na usmeravanju i jačanju poslovnog odnosa i povezivanju članova grupacije.

Precizirano je da se članovi grupacije mogu povezati međusobno ili sa drugim domaćim ili stranim pravnim licima u klastere u različitim oblastima proizvodnje naoružanja i vojne opreme radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Finansiranje ulaganja u tehnološki razvoj članova grupacije, u skladu sa programima razvoja, obavlja se preko Srpske banke a. d. Beograd, pravnog lica koje vrši usluge od značaja za odbranu Republike Srbije iz oblasti finansijske delatnosti.

 

Izvor: www.rts.rs

About the author

Related Post

Leave a comment

Arhiva
ARHIVA
Izrada sajta i hosting: Hosting - Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com