DRUŠTVO krusevac340x220
Održana redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije

U zgradi Gradske uprave održana je redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije. Sednicom je predsedavala gradonačelnik Jasmina Palurović. Doneti su sledeći zaključci:

1. Usvaja se zapisnik sa četvrte vanredne sednice GŠVrSt održanoj u 2019.godini,

2. Usvaja se izveštaj stanja, spremnosti i pripremi subjekta za predstojeći zimski period: Odeljenje za inspekcijske poslove GU Kruševac, JP Za urbanizam i projektovanje, JKP“Kruševac“, JKP“Gradska-toplana“, Dom zdravlja Kruševac, ZZJZ, Služba mesnih zajednica, Centar za socijalni rad, EPS Distribucija Kruševac, EMS Ogranak Kruševac i Jugoprevoz Kruševac AD.

3. Nalaže se Kruševac-putu AD da dostavi plan zimske službe za zimsko održavanje gradskih puteva i ulica na teritoriji grada Kruševca, – Rok 15.11.2019.god.

4. Obavezuje se Služba mesnih zajednica
– da u predstojećem zimskom periodu neposredno sarađuje sa svim nadležnim službama u gradu,

– da sekretari MZ uz pomoć Centra za socijalni rad i Doma zdravlja, nastave sa ažuriranjem spiskova potencianalnih ugroženih, posebno staračkih samačkih domaćinstva i iste dostavi svim nadležnim službama, – Rok odmah.

5. Obavezuju se sve službe iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na gradskom nivou, da nastave sa ažuririranjm spisakova beskućnika i preduzmu sve preventivne mere oko njihovog privremenog zbrinjavanja, posebno tokom ledenih dana (kada je temperatura vazduha 24 sata ispod nule). – Rok odmah.

6. Obavezuju se sve javne službe koje imaju dežurne ekipe za hitne intervencije da raspored dežurstva sa kontakt telefonima dežurnih službi dostave u pisanom obliku sa jasnom procedurom javljanja i međusobno kontaktiraju usled vanrednog događaja. Izveštaje o vanrednom događaju dostavljaju u pisanom i elektronskom obliku Odeljenju za poslove odbrane i vanredne situacije Gradske uprave grada Kruševca i Operativnom centru MUP-a. – Rok odmah.

7. Nalaže se Gradskoj upravi grada Kruševca, a shodno članu 33 i 34 Zakona o zaštiti vazduha da pristupi izradi kratkoročnog akcijonog plana u slučaju kada postoji opasnost da nivoi zagađujućih materija prekorače graničnu vrednost, – Rok najkasnije: do poslednje sednice Skupštine grada u 2019.god. (Opciono do 20.12.2019.god.),

8. Obavezuje se Bin-komerc D.O.O. Beograd Ogranak u Kruševcu, dostavi izveštaj o završetku postrojenja za redukciju neprijatnih mirisa, – Rok 15.11.2019.god.

9. Obavezuje se JKP“Vodovod-Kruševac“ da nastavi sa aktivnostima oko obezbeđivanja zdrave pijaće vode za učenike u osnovnoj školi u Dvoranu i kontinuirano prati stanje vode u bunaru.

About the author

Related Post

Leave a comment

Arhiva
ARHIVA
Izrada sajta i hosting: Hosting - Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com