DRUŠTVO vanredne-situacije10052019
ODRŽANA 2. SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Održana je 2. vanredna sednica Gradskog štaba za vanredne sitaucije na kojoj su doneti sledeći zaključci:

1.) Pripravnost svih subjekata na teritoriji grada Kruševca koji učestvuju u zaštiti i spasavanju. Rok Odmah.

2.) Stručno-operativni tim za zaštitu od poplava staviti u stanje pripravnosti. Rok Odmah

3.) Služba mesnih zajednica da odmah aktivira Poverenike i zamenike poverenika Civilne zaštite i Komisiju za socijalna pitanja po mesnim zajednicama, kao i pripreme objekte Domova kulture za evakuaciju.

4.) Crveni Krst Kruševac će u skladu sa nastalim potrebama i procenom situacije angažovati pripadnike jedinice za delovanje u nesrećama i obezbediti potrebne količine paketa hrane, paketa lične higijene kao i prihvat i pripremni smeštaj ugroženog stanovništva sa poplavljenog područja, koordinacija sa nadležnim službama i Gradskim štabom za vanredne situacije.

5.) Sva Javna komunalna preduzeća na teritoriji grada Kruševac da pripreme potrebno ljudstvo i mehanizaciju, kao i mobilne ekipe za delovanje u zaštiti i spasavanju. Rok Odmah

6.) Služba mesnih zajednica, i sva javna preduzeća i ustanove u gradu proveriti da li mogu obezbediti kapacitete i objekte za evakuaciju stanovništva i stoke i izvršiti dezinfekciju prostora. Rok Odmah

7.) Staviti u pripravnost kapacitete svih službi koje brinu o zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Rok Odmah

8.) Obavezuje se Gradska uprava Grada Kruševca da za potrebe Službe za vanredne situacije i pripadnika SOT-a za odbranu od poplava obezbedi flaširanu vodu hranu (SDO) i materjalno tehnička sredstva – zaštitnu opremu i to: gumene čizme, kišne kabanice, baterijske lampe, naprtnjače, transportne vreće, vreće za spavanje, lopata, ašov, kramp, metlica, i sredstava za ličnu i kolektivnu zaštitu). Rok Odmah

9.) U skladu sa nastalim potrebama i procenom situacije angažovati pripadnike Civilne zaštite opšte namene, prema Odluci o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene na teritoriji Grada Kruševca.

10.) Nastaviti sa sprovođenjem preventivnih mera kao i hitnom sanacijom infrastrukture, vodotokova i kanalske mreže sa osposobljenim pravnim licima i radova na sanaciji i uklanjanju posledica od elementarnih nepogoda. Rok Odmah

11.) Nadležna Komunalna inspekcija Gradske uprave Kruševac da po obilasku terena da nalog JKP „Kruševac“ radi čišćenja terena od smeća.

12.) Nalaže se Mesnim zajednicama da se maksimalno angažuju na aktivnostima i da stanovništvo uzme učešća u čišćenju korita , vodotokova i propusta kao i uklanjanju komunalnog otpada na teritoriji MZ. Rok Odmah

13.) Izveštaje dostavljati Odeljenju za poslove odbrane i vanredne situacije Gradske uprave i Centru za obaveštavanje 1985. Rok Odmah

14.) Nastaviti sa neprekidnim praćenjem situacije na vodotokovima i po potrebi uvesti dežurstvo.

About the author

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva
ARHIVA
Izrada sajta i hosting: Hosting - Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com