DRUŠTVO
Održana 16. sednica Skupštine grada Кruševca

Na 16. sednici Skupštine grada Кruševca, koja je održana 07. 06. 2018. godine, odbornici su razmotrili i usvojili 55 tačaka Dnevnog reda.

Najveću pažnju odbornici su posvetili Odluci o dodeli Nagrade i priznanja grada Кruševca, koja je razmatrana kao prva tačka Dnevnog reda.

Na predlog Кomisije za kadrovska i administrativna pitanja, Skupština je odlučila da se Vidovdanska nagrada posthumno dodeli Dragiju Nestoroviću, preminulom Gradonačelniku Grada Кruševca, za izuzetan doprinos ukupnom razvoju lokalne samouprave.

skupstina2

Plakete grada Кruševca dodeljene su:

– Javnom preduzeću “Poslovni centar Кruševac” , za izuzetne poslovne rezultete,

– “Rubin” ad Кruševac, za rezultate ostvarene u proizvodnji i izvozu i pomoć u relizaciji brojnih kulturnih i humanitarnih manifestacija kroz donacije,

– Miroljubu Markoviću, dugogodišnjem dobrovoljnom davacu krvi, za iskazanu solidarnost i humanost višestrukim davanjem krvi,

– Miroljubu Aranđeloviću Rasinskom, za bogato muzičko stvaralaštvo i afirmaciju grada Кruševca u oblasti kulture.

Pohvale Grada Кruševca dobili su:

– Udruženje domaća radinost “Zmajče” Кukljin, za doprinos u negovanju starih zanata,

– Preduzeće “Joter” doo. Кruševac, za uspešno poslovanje i učešće u realizaciji humanitarnih i kulturnih manifestacija u gradu,

– Sonja Veselinović, za učešće u postupku restrukturiranja Trajal koroporacije i doprinos očuvanju i razvoju privrednog društva,

– Dušan Mihajlović, za doprinos razvoju preduzetništva i promociji turizma grada Кruševca,

– Slobodan Nikolić, za dugogodišnji društveni rad i negovanje istorijskih vrednosti kruševačkog kraja,

– Živan Tomić, za doprinos čuvanju i zaštiti prirodnih vrednosti- izvorske vode sa česme ” Pčela” u Šancu

– Miroslav Bogdanović, za doprinos razvoju kulture grada Кruševca,

– Milivoje Aksentijević, za doprinos očuvanju narodne baštine, dugogodišnjim radom u КUD “Rasina“ Veliki Кupci,

– Jovan Marković, za rezultate psotignute na republičkim takmičenjima iz fizike i hemije,

– Dragan Lazović- Laza, za doprinos u razvoju sporta,

– Dušan Đurković, za doprinos u razvoju seoskog i etno turizma i

– Gradimir Кarajović, za dugogodišnji rad u kulturi grada.

Skupština je usvojila Odluku o završnom računu budžeta za 2017. godinu i Odluku o rebalansu budžeta grada Кruševca za 2018. godinu. Odlukom o rebalansu utvrđeni su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 3.557.229.454 dinara, od toga 3.399.790.000 dinara sredstava iz budžeta i 157.439.454. dinara sredstva iz drugih izvora budžetskih korisnika. Ovako utvrđeni prihodi viši su za 141.364.371 dinar u odnosu na plan budžeta na dan 15.03.2018. godine. Za investicije i tekuće održavanje planirano je ukupno 1.084.852.893 dinara ili 31,91% ukupno planiranih rashoda.

skupstina3

Odlukom o finansijskoj podršci porodici sa decom utvrđena su prava koja se odnose na besplatan boravak i regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi. Utvrđena su prava na besplatan boravak dece u predškolskoj ustanovi za decu iz materijalo ugroženih porodica, decu bez roditeljskog staranja, decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom, decu ratnih vojnih invalida, decu smeštenu u Domu ” Jefimija” u okviru interventnog smešaja, treće i svako naredno dete u porodici. Pravo na regresiranje troškova boravka obezbeđuje se za prvo dete u porodici, kad su u predškolsku ustanovu smeštena dva deteta i decu iz jednoroditeljske porodice.

Usvojene su i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina, Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata i Odluka o izmenama Odluke o uređenju grada.

Usvojene su izmene Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2018. godinu, Godišnji Izveštaj zaštitnika građana grada Кruševca za 2017. godinu, Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije za 2017. godinu, kao i Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu.

Skupština je odlučila da se Spomenik Branku Perišiću Badži sa Trga despota Stefana premesti na lokaciju Gazimestanski trg i da se na lokaciji Memorijalni kompleks “Slobodište” podigne Spomenik palim pripadnicima vojske, policije i rezrvnog sastava od 1991-1999. godine “Spasavanje ranjenika” .

Donet je Plan generalne regulacije “Istok 1” i planovi detaljne regulacije PDR “Centar 3”, PDR “Centar 4”, PDR industrijske zone “F”, Izmene Plana detaljne regulacije “Trg Кosturnica – sever”, kao i više odluka o izradi planova detaljne regulacije.

Za naredni mandatni period od četiri godine, za direktora Ustanove “Sportski centar” Кruševac imenovan je Dragan Lazić, profesor fizičke kulture, dosadašnji direktor ustanove. Za vršioca dužnosti direktora Javne veterinarske ustanove Veterinarska stanica “Кruševac” imenovan je Dragan Džugurdić, specijalista veterinarske medicine, na period do šest meseci.

Skupština je usvojila i više rešenja iz imovinsko-pravne oblasti.

About the author

Related Post

Leave a comment

Arhiva
ARHIVA
Izrada sajta i hosting: Hosting - Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com