DRUŠTVO
Održana 13. sednica Skupštine grada

Danas je održana 13. Skupštine grada Кruševca.

Na početku sednice, odbornici su minutom ćutanja odali poštu preminulom gradonačelniku Dragiju Nestoroviću, nakon čega je Skupština utvrdila prestanak njegovog mandata zbog nastupanja smrti.

Skupstina 2

Usvojen je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Кruševca za period januar – septembar 2017. godine i Odluka o rebalansu budžeta grada Кruševca za 2017. godinu. Tekući prihodi i primanja budžeta grada u periodu januar – septembar 2017. godine ostvareni su u iznosu od 1.969.065.242 dinara ili 68,31%, a ukupni prihodi i primanja sa 67,88% u odnosu na plan. Odlukom o rebalansu izvršeno je usklađivanje planiranih prihoda i rashoda sa prihodima ostvarenim u prvih devet meseci ove godine, kao i sa očekivanjima ostvarenja do kraja 2017. godine, što je rezultiralo umanjenjem ukupnih prihoda i rashoda budžeta za 49.929.062 dinara. Ovom Odlukom prihodi i primanja budžeta utvrđuju se u iznosu od 3.465.210.699. dinara.

Skupština je usvojila Odluku o utvrđivanju stope poreza na imovinu za 2018. godinu i utvrdila prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018.godinu.

Skupstina 4

Odbornici su usvojili Odluku o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti Grada Кruševca, kojom se predviđa da se usluga lični pratilac deteta poverava Centru za socijalni rad Кruševac, koji će izvršiti licenciranje ove usluge i obuku stručnog radnika i saradnika- ličnog pratioca deteta, kroz akreditovani program obuke. Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju, odgovarajuće individualne podrške radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici i postizanja što većeg nivoa samostalnosti.

Odlukama o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Кruševca izvršeno je njeno usklađivanje sa odredbom Zakona o prekršajima i povećana visina novčanih kazni za prekršaje previđene ovom Odlukom, u cilju suzbijanja ponavljanja prekršaja.

Data je saglasnost na izmene i dopune Programa poslovanja JКP “Gradska toplana Кruševac ” za 2017. godinu, Programa poslovanja JКP “Кruševac” Кruševac i JP “Poslovni centar Кruševac”, a u cilju stvaranja uslova za isplatu solidarne pomoći za ublažavanje posledica teške materijalne situacije zaposlenih u komunalnim delatnostima, a u skladu sa Aneksom I Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća. Odbornici su se saglasili i sa posebnim programima za korišćenje subvencija iz budžeta grada Кruševca za 2018. godinu JКP “Vodovod” Кruševac i JP “Aerodrom Rosulje”.

Usvojen je Plan održive urbane mobilnosti, kojim su predviđene aktivnosti koje za cilj imaju smanjenje automobilskog saobraćaja i povećanje udela pešačkog, biciklističkog i javnog prevoza na području Grada Кruševca u periodu do 2030. godine.

Skupstina 3

Razrešeni su i imenovani pojedini članovi školskih odbora osnovnih i srednjih škola iz redova predstavnika lokalne samouprave, zaposlenih i predstavnika Saveta roditelja. Utvrđen je prestanak mandata direktora JКP “Кruševac” Bobana Кostića, zbog prelaska na drugu dužnost, a za v.d. direktora imenovan je Miroslav Milojković, dipl. građevinski inženjer, zaposlen u ovom preduzeću. Za direktora Doma zdravlja Кruševac imenovana je dr Marina Кostić, dosadašnji v.d. direkora ove ustanove, za naredni mandatni period od četiri godine.

Skupština je usvojila veći broj pojedinačnih rešenja iz oblasti rešavanja imovinskih odnosa.

About the author

Related Post

Leave a comment

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com