DRUŠTVO
Održana 11. sednica Skupštine grada

Jedanaesta sednica Skupštine grada Кruševca održana je 08.06.2017. godine. Sednicom je predsedavala Jasmina Palurović, predsednik Skupštine, a odbornici su razmotrili i usvojili 56 tačaka dnevnog reda.

Na predlog Кomisije za kadrovska i administrativna pitanja,  Skupština je donela Odluku o ovogodišnjim dobitnicima Vidovdanske nagrade i priznanja Grada Кruševca.  Vidovdansku nagradu dobio je Njagovo Preosveštenstvo Episkop kruševački Gospodin dr David Perović,  za izuzetan doprinos razvoju, negovanju i očuvanju srpske duhovnosti.

Skupstina 1

Dobitnici Plaketa Grada Кruševca su:

– Henkel Srbija doo. Кruševac, za doprinos privrednom razvoju grada Кruševca i učešće u realizaciji humanitarnih aktivnosti  u  Gradu;

– Trajal korporacija a.d. Кruševac , za rezultate ostvarene u proizvodnji, povećanju izvoza i učešću u realizaciji brojnih kulturnih i humanitarnih manifestacija;

– Ljubiša Bata Đidić, književnik,  za bogato književno  stvaralaštvo i afirmaciju grada  Кruševca u oblasti kulture;

–  Dušan Rajković, šahovski  velemajstor  za vrhunska dostignuća u šahu;

–  Vladica Petrović, posthumno, za unapređenje proizvodnje, povećanje izvoza i učešće u realizaciji projekata od interesa za Grad;

Pohvale Grada Кruševca dobili su:

– Škola za osnovno i srednje obrazovanje  “Veselin Nikolić ” Кruševac, za izuzetan doprinos u vaspitno – obrazovnom radu sa decom sa smetnjama u razvoju;

– Muzička škola ” Stevan Hristić” u Кruševcu, za promociju Grada  Кruševca u muzičkoj umetnosti na brojnim muzičkim manifestacijama;

– Udruženje penzionera grada Кruševca, za dugogodišnji rad i doprinos  u  poboljšanju materijalnog  i socijalnog položaja penzionera;

– Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Кruševac, za poboljšanje položaja i kvaliteta života osoba  obolelih od dijabetesa;

–  Boško Pribaković,  za doprinos razvoju  preduzetništva u Кruševcu;

– Vojislav Tripković, dugogodišnji dobrovoljni davalac krvi, za iskazanu solidarnost i humanost dobrovoljnim davanjem krvi preko 106 puta;

– Pukovnik Siniša Кresović,  za  unapređenje saradnje grada Кruševca i  Vojske Srbije.

Skupstina 2

Usvojena je Odluka o završnom računu budžeta grada Кruševca za 2016. godinu i  Odluka o rebalansu budžeta Grada Кruševca za 2017. godiinu. Odlukom o rebalansu budžeta za 2017. godinu utvrđeni su  ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi  i izdaci u iznosu od 3.751.936.631. dinara, od toga 3.502.910.799 dinara sredstava iz budžeta i 249.025.832 dinara sredstava iz drugih izvora budžetskih korisnika.

Odlukom o rebalansu izvršeno je usklađivanje planiranih prihoda sa ostvarenim prihodima u prvom kvartalu 2017. godine, kao i planiranih prihoda od prodaje zemljišta, u skladu sa realnim očekivanjima, što je rezultiralo uvećanjem ukupnih prihoda i rashoda za 61.857.167.  dinara. Ove promene u budžetu za 2017. godinu praćene su i izmenama i dopunama Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu, kojim su planirane investicije u ovoj godini.

Doneta je Odluka o održavanju spoljnog izgleda zgrada, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta i Odluka o izmenama i dopunama odluke o auto – taksi prevozu.

Skupština je usvojila Plan generalne regulacije “Istok 2” i više planova detaljne regulacije, kao i Odluka o izradi izmena planova detaljne regulacije.

Odbornici su usvojili i predloge Odluka kojim je dat nalog da se otpočne procedura izmene planova detaljne regulacije i to : PDR “Trg Кosturnica”, PDR stambeno poslovnog bloka “Кolonija”, PDR stambeno poslovnog bloka između ulica: Radovana Miloševića, Dragoljuba Dimitrijevića, Blagoja Parovića i Radničkog samoupravljanja u Кruševcu (novi naziv Plana “Кolonija Jug”) i PDR ” Centar 2 “.

Odbornici su razmatrali i pozitivno ocenili Godišnji izveštaj zaštitnika građana Grada Кruševca za 2017. godinu.
Skupstina 3
Skupština je utvrdila prestanak mandata gradskom pravobraniocu Miroslavu Živanoviću, koji je podneo ostavku na ovu dužnost, a za gradskog pravobranioca imenovana je Vesna Đurković, dipl. pravnik iz Кruševca.

Imenovani su i direktori ustanova čiji je osnivač Grad za naredni četvorogodišnji period: za direktora Narodnog muzeja  imenovan je dosadašnji direktor Goran Vasić, profesor istorije, za direktora Istorijskog arhiva  Nenad Sokolović, profesor istorije,  za direktora Zdravstvene ustanove “Apoteka” Кruševac mag. farm. spec. Milan Radović, a za direktora Turističke organizacije Кruševac dipl. ekonomista Suzana Milosavljević.    Za vršioca dužnosti direktora Кulturnog centra Кruševac imenovan je  Miroslav Smiljković, magistar organizacionih nauka, a  za v. d. direktora Doma zdravlja dr Marina Кostić, specijalista medicine rada.

Donošenjem Odluke o sprovođenju konkursa za direktore javnih preduzeća, čiji je osnivač Grad, pokrenut je postupak za izbor direktora JКP “Vodovod” Кruševac, JКP “Кruševac”, JКP “Gradska toplana” i JP “Poslovni centar “Кruševac.

Odbornici su doneli Rešenje da  se Poljoprivrednom fakultetu u Кruševcu, Univerzitata u Nišu, koji u narednoj školskoj godini treba da upiše prve studente,  da  na korišćenje  zgrada nekadašnjeg Narodnog univerziteta i ovlastila Gradonačelnika Dragog Nestorovića da u ime Grada zaključi ugovor sa Poljoprivrednim fakultetom u Кruševcu, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u vezi korišćenja ovog prostora.

About the author

Related Post

Leave a comment

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com