DRUŠTVO
Javni poziv za jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju

Na osnovu člana 5.,6.,7. i 8. Pravilnika o kriterijumima za korišćenje sredstava Fonda za populacionu politiku grada Kruševca (“Sl. list grada Kruševca” br.11/13, 4/14, 7/14, 4/15 i 6/16), Komisija Budžetskog fonda za populacionu politiku grada Kruševca, dana 01.02.2017. godine donela je Odluku o upućivanju JAVNOG POZIVA za jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju

Radi podsticanja nataliteta na teritoriji grada Kruševca u 2017.-toj godini preko Budžetskog Fonda za populacionu politiku obezbeđeno je 1.500.000,00 dinara za 15 (petnaest) korisnika radi pružanja finansijske pomoći.
Pozivaju se parovi sa teritorije grada Kruševca koji su u postupku vantelesne oplodnje da konkurišu za finansijsku podršku.
Korisnik sredstava je lice koje je u postupku vantelesne oplodnje pod uslovom:
– da je neuspešno završilo postupke koji se finansiraju od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ili
– da zbog starosne granice, medicinskih ili drugih razloga nije u mogućnosti da ovo pravo ostvari preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Korisnik sredstava može biti i lice koje je uspešno završilo postupak vantelesne oplodnje, ukoliko ispunjava uslove iz stava 1., pod uslovom da zahtev podnese u roku od 6 (šest) meseci od dana okončanja postupka vantelesne oplodnje.
Ovo pravo ostvaruje žena do 50 godina starosti.
Sredstva Fonda za jednokratno novčano davanje za pokušaj vantelesne oplodnje lice može koristiti samo jednom.
Radi ostvarivanja prava podnosilac zahteva dostavlja Fondu sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju lične karte,
– dokaz da su neuspešno završeni postupci vantelesne oplodnje koji idu na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje,
– dokaz da je u postupku narednog pokušaja vantelesne oplodnje odnosno dokaz o uspešno završenom postupku,
– fotokopiju kartice tekućeg računa na ime lica koje je u postupku vantelesne oplodnje,
– dokaz o nemogućnosti ostvarivanja prava preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja i na sajtu grada Kruševca i traje do utroška novčanih sredstava opredeljenih za finansiranje vantelesne oplodnje.
Prijave se podnose u kancelariji broj 31 u zgradi Gradske uprave grada Kruševca, u zatvorenoj koverti sa naznakom – “Za Budžetski Fond za populacionu politiku”.
Odluku o visini davanja donosi Gradnonačelnik, na predlog Komisije Fonda. Bliže informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti na telefon br. 440-810. Osoba za kontakt je Tatjana Lazović.

Komisija Budžetskog fonda za
populacionu politiku grada Kruševca

About the author

Related Post

Leave a comment

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com