DRUŠTVO krusevac340x220
12. SEDNICA SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA – DONETA ODLUKA O IMENOVANJU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE

Skupština grada Кruševca donela je Odluku o imenovanju gradske izborne komisije grada Kruševca u stalnom sastavu. Imenovani su predsednik, članovi i sekretar Gradske izborne komisije grada Кruševca u stalnom sastavu i njihovi zamenici. Za predsednika je izabran Dragoljub Arsić, dipl. pravnik, za zamenika predsednika: Ines Šljivić, dipl. pravnik i za sekretara: Andrija Grašić, diplomirani pravnik. Pravni osnov za donošenje Odluke sadržan je u Zakonu o lokalnim izborima kojim je utvrđeno da predsednika, članove, zamenika predsednika i zamenike članova izborne komisije imenuje skupština jedinice lokalne samouprave. U obrazloženju odluke se navodi da je Članom 96. Zakona propisano je da skupština obrazuje izbornu komisiju u skladu sa ovim zakonom u roku od sedam dana od njegovog stupanja na snagu.

Grad Кruševac na dan stupanja Zakona ima 106.090 birača upisanih u Jedinstveni birački spisak, tako da u skladu sa članom 18. stav 1. Zakona, Gradsku izbornu komisiju čine predsednik, zamenik predsednika, 10 članova i 10 zamenika članova. Članom 19. Zakona propisano je da za predsednika i zamenika predsednika izborne komisije može da bude imenovano samo ono lice koje ima visoko obrazovanje u oblasti pravnih nauka. U skladu sa članom 20. Zakona, članovi i zamenici članova izborne komisije u stalnom sastavu imenuju se na predlog odborničkih grupa srazmerno njihovoj zastupljenosti u ukupnom broju odbornika koji pripadaju odborničkim grupama, s tim da nijedna odbornička grupa ne može da predloži više od polovine članova i zamenika članova izborne komisije u stalnom sastavu.

About the author

Related Post

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com