• DRUŠTVO
    Petrovdan
    Sveti apostol Petar – Petrovdan

    Sin Jonin, brat Andreje prvozvanog, iz plemena Simeonova, iz grada Vitsaide. Bio je ribar, i najpre se zvao Simeonom, no Gospod je blagozvoleo nazvati ga Кifom, ili Petrom (Jn 1, 42). On je prvi od učenika jasno izrazio veru u Gospoda Isusa rekavši: „Ti su Hristos, Sin Boga živoga” (Mt 16, 16). Njagova ljubav prema […]

ARHIVA
Izrada sajta i hosting: Hosting - Srbija