DRUŠTVO Nestor
Sveti mučenik Nestor

U vreme stradanja svetog Dimitrija Mirotočivog beše u Solunu neki mladić Nestor, koji se nauči veri Hristovoj od samog svetog Dimitrija. U to vreme priredi hristoborni car Maksimijan razne igre i uveseljenja za narod. A carev ljubimac beše neki vandalin po imenu Lije, golijatskog rasta i snage. Кao carev gladijator Lije izazivaše na megdan svaki dan ljude, i ubijaše ih. I krvološtvo Lijevo uveseljavaše krvoločnog cara idolskoga. Za Lijeve megdane napravi car naročito pozorište, kao jedno gumno (terasa) na stubovima. Dole ispod toga gumna behu pobodena koplja sa oštricama uvis. Кada bi Lije nekoga u rvanju pobedio, on bi ga rinuo odozgo sa toga gumna na čitavu šumu upravljenih kopalja. Unaokrug stajaše neznabožački narod sa svojim carem, i uveseljavahu se, kako se neko bedno ljudsko biće uvija u mukama na kopljima, dokle ne izdahne. Među nevinim žrtvama Lijevim behu i mnogi hrišćani. Jer kada se nekoga dana niko ne bi dobrovoljno prijavio na megdan Liju, tada su po naredbi carevoj hrišćani vučeni silom, da se bore sa Lijem. Gledajući to užasno uveseljavanje neznabožačko, svetom Nestoru srce se paraše od bola. I on se reši, da izađe sam na megdan džinovskome Liju. No prethodno ode u tamnicu svetom Dimitriju i potraži od njega blagoslov za to. Sveti Dimitrije ga blagoslovi, prekrsti ga znamenjem krsta na čelu i na prsima, i proreče mu: „Lija ćeš pobediti, ali ćeš za Hrista postradati”. Mladi Nestor, dakle, izađe Liju na megdan. Beše prisutan car sa mnoštvom naroda; i svi žaljahu mladoga Nestora, što će poginuti i odvraćahu ga od borbe sa Lijem. No Nestor se prekrsti i reče: „Bože Dimitrijev, pomozi mi!” I s Božjom pomoći savlada Nestor Lija, obori ga i rinu na oštra koplja, gde teški džin brzo nađe smrt. Tada sav narod vikaše: „Veliki je Bog Dimitrijev!” A car se postidi pred narodom, ožalosti za svojim ljubimcem Lijem, veoma razgnevi na Nestora i na Dimitrija. Pa naredi opaki car, te Nestora mačem posekoše, a Dimitrija kopljima izbodoše. Tako skonča svoj mladi zemaljski život ovaj slavni hrišćanski junak Nestor, 306. godine, i preseli se u Carstvo Gospoda svoga.

About the author

Related Post

Leave a comment

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com