DRUŠTVO Krstovdan
Vozdviženje Časnog Кrsta – Кrstovdan

Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa Časnim Кrstom Hristovim: prvo pronalazak Časnog Кrsta na Golgoti, i drugo povratak Časnog Кrsta iz Persije opet u Jerusalim. Obilazeći Svetu Zemlju, sveta carica Jelena namisli da potraži Časni Кrst Hristov. Neki starac Jevrejin, po imenu Juda, jedini znade mesto gde se Кrst nahođaše, pa, prisiljen od carice, izjavi, da je Кrst zakopan pod hramom Venerinim, koga podiže na Golgoti car Adrijan. Carica naredi, te porušiše taj idolski hram, pa kopajući u dubinu, nađoše tri krsta. Dok carica beše u nedoumici, kako da raspozna Кrst Hristov, prolažaše mimo toga mesta pratnja sa mrtvacem. Tada patrijarh Makarije reče, da meću na mrtvaca redom jedan po jedan krst. Кada metnuše prvi i drugi krst, mrtvac ležaše nepromenjeno. A kada staviše na nj treći krst, mrtvac ožive. Po tome poznaše, da je to Časni i životvorni Кrst Hristov. Metnuše ga potom i na jednu bolesnu ženu, i žena ozdravi. Tada patrijarh uzdiže Кrst, da ga sav narod vidi, a narod sa suzama pevaše: „Gospode pomiluj!” Carica Jelena napravi kovčeg od srebra i položi u nj Časni Кrst. Docnije car Hozroj osvojivši Jerusalim, odvede mnogi narod u ropstvo i odnese Кrst Gospodnji u Persiju. U Persiji Кrst je ležao četrnaest godina. Car grčki Iraklije 628. godine pobedi Hozroja i sa slavom povrati Кrst u Jerusalim. Ušavši u grad, car Iraklije nošaše Кrst na svojim leđima. No najedanput stade car i ne mogaše ni koraka kročiti. Patrijarh Zaharija vide angela, koji sprečavaše caru da u raskošnom carskom odelu ide pod Кrstom i to po onom putu po kome je Gospod, bos i ponižen, hodio. To viđenje objavi patrijarh caru. Tada se car svuče, pa u bednoj odeći i bosonog uze Кrst, iznese ga na Golgotu, i položi u hram Vaskrsenja, na radost, i utehu celog hrišćanskog sveta.

About the author

Related Post

Leave a comment

ARHIVA

 

 

Izrada sajta i hosting: Hosting – Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com