DRUŠTVO swiss
Potpisan Memorandum o razumevanju u oblasti dobrog upravljanja

U Beogradu je juče potpisan Memorandum o razumevanju između Кancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge i Grada Кruševca. U ime Grada, Memorandum je potpisala zamenik gradonačelnika Vesna Lazarević.

UNOPS je pomoćni organ koji je osnovala Generalna skupština UN kao centralni resurs u oblasti nabavki, upravljanja ugovorima i drugim aktivnostima za razvoj kapaciteta.

UNOPS je zaključio Sporazum o projektu sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju u vezi sa programom podrške Vllade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti.

Saradnja sa Gradom Кruševcem odvijaće se u oblastima:

– Osnivanje Stručnog centra za dobro upravljanje u okviru postojećih resursa Grada

– Izgradnja kapaciteta i veština imenovanog kadra

– Uvođenje, izrada i razvoj sistema E uprave, protokola, procedura i usluga u Gradu

– Razvoj i primena održivog mehanizma periodičnog ispitivanja zadovoljstva građana javnom upravom i kvalitetom i pružanjem javnih usluga

– Izrada novih ili ažuriranje postojećih lokalnih politika ili propisa u vezi sa realizacijom infrastrukturnih projekta

– Unapređenje efikasnosti i delotvornosti lokalne uprave kroz sprovođenje aktivnosti iz dela intervencije Swiss PRO koji se odnosi na dobro upravljanje, a koje će sprovoditi SКGO.

Кonkretno, Program će doprineti poboljšanju kvaliteta života građana, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama kroz unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou, jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešća stanovništva u procesima donošenja odluka.

Projekat traje do kraja 2021., budžet je 5,8 miliona evra, donator Vlada Švajcarske, a partner Vlada Srbije. Budžet će biti raspodeljen na 99 gradova i opština.

About the author

Related Post

Leave a comment

Arhiva
ARHIVA
Izrada sajta i hosting: Hosting - Srbija

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com